Kategorie

Newsletter

Termin realizacji

Standardowym terminem realizacji jest 1-3 tygodnie od złożenia kompletnego zamówienia i udostępnienia materiałów potrzebnych do jego realizacji. Na życzenie Zamawiającego termin może zostać skrócony, o ile posiadać będziemy takie możliwości produkcyjne. Termin realizacji ulega wydłużeniu o czas oczekiwania na uzupełnienie zlecenia, materiałów, akceptacji projektu lub zapłatę przeterminowanych należności. Za termin realizacji uznajemy dzień wydania towaru, jego wysyłki, dostawy lub poinformowaniu Odbiorcy o zrealizowaniu jego zamówienia w zależności od rodzaju zamawianych produktów.

Termin realizacji może ulec wydłużeniu.